Kyudo ja sen salat

Kyudo on moderni japanilainen itsepuolustuslaji, jossa käytetään jousipyssyä. Lajin harjoittajia kutsutaan nimellä kyudojin ja sen kokeneita taitajia nimellä kyudoka.

Kyudo perustuu kyujutsuun, joka sai alkunsa japanissa samuraiden oppiaineena. Tätä harjoittavat tuhannet ihmiset maailmanlaajuisesti ja esimerkiksi International Kyudo Federation kattojärjestöllä on yli 130 000 jäsentä.

Kyudon harjoittelu

Kyudoa harjoitellaan eri lailla eri kouluissa ja nämä voivat muunnella suurestikin. Jotta harjoittelu saatiin yhtenäisemmäksi All Nippon Kyudo Federation keräsi vuonna 1953 parhaiden koulujen ja ryhmien parhaat elementit yhteen, ja näin lajille saatiin selvempi rakenne. Naita kriteereitä käytetään vieläkin lähes kaikissa lajin kouluissa, sekä japanissa, että muualla maailmassa.

Kyudossa on kolmea erilaista harjoittelua.

Mitori geikossa tarkastellaan kokeneen harrastajan ampumista ja pyritään oppimaan tästä mahdollisimman paljon. Kufu Geikossa opetellaan ja pidetään mielessä tekniikat, sekä opitaan ymmärtämään, minkälaisia henkisiä vaatimuksia vaaditaan tekniikan suorittamiselle. Kazy geikossa harjoitellaan oman suorituksen parantamista lukuisten toistojen avulla.

Aloittelijat saavat käsiinsä muovisen harjoittelujousen ja talla aloitetaan liikkeiden opettelu. Seuraavaksi harjoitellaan jousella, ilman nuolia, jotta opitaan oikeaoppisesti pitämään jousta ja venyttämään se täyteen mittaansa. Harjoituksiin kuuluu myös välineiden huolto ja käsittely. Kun oppilas saa opettajalta luvan, tämä voi siirtyä harjoittelemaan nuolen ja hanskan avulla. Tässä vaiheessa on eniten eroja, riippuen opettajasta, mutta joka tapauksessa siinä opetellaan jousen vetäminen ja nuolen laukaiseminen maaliin. Alkuvaiheessa etäisyys on puolet, tai kolmasosa, lopullisesta etäisyydestä.

KyudoMakiwaraksi kutsutaan heinistä tehtyä maalitaulua, mitä ammutaan hyvin läheltä. Tässä on tarkoituksena tekniikan harjoittaminen, koska maaliin osutaan lyhyeltä etäisyydeltä lähes varmasti.

Kuydon yleisin maalitaulu on nimeltään mato ja sen koko sekä sovittu ampumisetäisyys vaihtelee suuresti.

Omato on puolestaan suurempi versio matosta ja sitä käytetään kun ammutaan pitkiltä etäisyyksiltä.

Kuydon taidot jaetaan kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä luokassa nuoli osuu maaliin ja tätä kutsutaan totekiksi. Toisessa luokassa nuoli lävistää maalin ja tätä kutsutaan kantekiksi. Kolmas, ja samalla korkein taitoluokka on zaiteki. Zaitekissa ampujan nuoli osuu maaliin, lävistää sen, ja jatkaa matkaa. Jotta viimeiseen taitoluokkaan päästään, vaaditaan paljon harjoitusta ja suurta voimaa, sekä tarkkuutta.