Jujutsu on vanha itsepuolustuslaji

JujutsuJujutsu on japanilainen itsepuolustuslaji ja lähikamppailutapa, jossa aseistettu ja panssariin pukeutunut vastustaja voitetaan täysin ilman asetta, tai vain lyhyen aseen avulla.

“Ju”-osa sanaa tarkoittaa joustavaa, taipuvaa, pehmeää ja hellää kun taas “Jutsu” tarkoittaa tekniikkaa tai taidetta. Talla tarkoitetaan vastustajan voiman manipuloimista häntä itseään vastaan, eikä varsinaista puolustajan voimankäyttöä.

Koska oli huomattu etteivät potkut ja lyönnit tehonneet haarniskoituneeseen vastustajaan, lähdettiin kehittämään erilaisia lukkoja sekä heittoja, joilla vastustaja voitettiin. Nämä tekniikat kehitettiin sille periaatteelle, että vastustajan energia toimi tätä vastaan, eikä vastustajaa vastaan hyökätty suoraan.

Tästä itsepuolustusmuodosta on useita erilaisia variaatioita, jotka toimivat eri lähtökohdin. Osa jujutsu kouluista käyttää mahdollisimman monia eri tekniikoita joihin kuuluu esimerkiksi lukot, heitot, pitäminen, pureminen, potkiminen, iskeminen, vapautuminen vastustajan otteesta ja kuristaminen. Osassa kouluista käytetään myös aseita apuna.

Nykyään jujutsua voidaan harrastaa perinteisessä tai modernissa muodossa. Esimerkiksi judo on yksi itsepuolustuslajeista, joka on kehitetty useista jujutsun perinteisistä tyyleistä, kun taas brasilialainen jujutsu kehitettiin ennen toisen maailmansodan aikaisesta kodokan judosta.

Japanilaiset jujutsu opetukset sisältävät yleensä enemmän heittoja sekä vastustajan paikalleen painamista ja erilaisia lukkoja, kun taas esimerkiksi karate keskittyy iskeviin tekniikoihin. Iskevät tekniikat nähtiin vähemmän tärkeinä vanhimmissa japanilaisissa lajeissa, koska esimerkiksi samurait käyttivät aina haarniskaa ja heidän liikkeensä perustuivat sille olettamukselle, että vastustaja hyökkää heitä kohti .

Jujutsussa harjoitellaan monia liikkeitä, jotka voivat olla hengenvaarallisia, jos ne viedään liian pitkälle. Riski minimoidaan sillä, ettei harjoittelu tapahdu kilpailuviettisessä ympäristössä, joten tarvetta ylilyönneille ei tule. Oppilaille opetetaan myös kaatumisen taito, jolloin heittojen mahdolliset kolaukset eivät pääse aiheuttamaan pahoja vammoja.

Koska jujutsu sisältää paljon tärkeitä perusopetuksia, siitä on tullut pohja useille muille taistelulajeille, ja siitä on myös kehitetty useita erilaisia suuntauksia. Jokainen uusi opettaja on voinut lisätä omia tekniikoitaan ja taktiikoitaan alkuperäiseen opetukseen, joten vähitellen laji on kehittynyt uuteen suuntaan. Vielä 1600 – luvulla lähes kaikki jujutsua opettavat koulut omasivat melkein kaikki samanlaiset piirteet. Nykyään ne on kuitenkin jaettu perinteisiin ja moderneihin kouluihin.