Judo on moderni itsepuolustuslaji

Judo on Japanissa vuonna 1882 kehitetty fyysinen, henkinen ja moraalinen suuntaus ja se kategorisoidaan moderniin itsepuolustuslajiin. Myöhemmin se kehittyi myös kamppailulajiksi ja olympia urheiluksi. Yksi silmäänpistävimmistä ominaisuuksista tässä itsepuolustuslajissa on se, että siinä pyritään heittämään vastustaja maahan, ja estämään tämän liikkuminen esimerkiksi painiotteella. Vastustajan liikkuminen voidaan myös rajoittaa lukkojen tai erilaisten kuristusotteiden avulla. Judoon kuuluu myös iskut sekä potkut, ja aseilla puolustautumista löytyy myös. Vapaaharjoittelussa tai judokilpailuissa nämä eivät kuitenkaan ole sallittuja. Judon oppilaita kutsutaan nimellä judoka.

Judosta löytyy tiettyjä perustekniikoita, jotka jaetaan ryhmiin. Näitä ryhmiä ovat heittotekniikat, iskutekniikat ja painitekniikat, joista iskutekniikoita käytetään vähiten.

Yleensä harjoitteluissa käytetään myös osa ajasta putoamisen opettelulle, jotta heittotekniikoita voidaan harjoitella ilman suurta loukkaantumisen riskiä. Tähän kuuluvat pudotukset eteen ja taaksepäin, sekä sivuilla ja myös pyörivä pudotus. Se harjoittelija joka suorittaa jonkin puolustustekniikoista on nimeltään tori, ja se joka ottaa iskun, tai liikkeen, vastaa on nimeltään uke.

Heittotekniikoissa yritetään saada vastustaja kaatumaan, tai heitettyä tämä selälleen. Jokaisessa tekniikassa on kolme vaihetta, ensin otetaan lähtöasento, jossa tasapainon on oltava kunnossa. Seuraavaksi valmistaudutaan liikkeeseen kaartamalla keho oikeaan asentoon ja viimeiseksi suoritetaan heitto loppuun asti.

JudoPainitekniikat jaetaan pitotekniikoihin, joissa vastustaja otetaan painiotteeseen, selkä lattiaa kohti, sekä kuristustekniikoihin, joissa vastustaja kuristetaan antautumaan. Viimeinen tekniikka on lukko tekniikka, jossa lukkojen avulla pyritään tekemään vastustaja liikuntakyvyttömäksi. Kilpailumaailmassa painiotteet on rajoitettu kyynärpää lukkoon.

Isku tekniikoita käytetään vain ohjatuissa harjoituksissa ja niissä tarkoitus on iskeä vastustajan elintärkeisiin pisteisiin.

Judo kehitettiin alun perin sellaiseksi itsepuolustusmuodoksi, jota voidaan realistisesti harjoittaa. Vapaaharjoittelulla on aina ollut suuri rooli judon opetuksessa ja kilpailuilla pyrittiin mittaamaan, kuinka hyvin oppilas ymmärtää judoa. Vaikka judon liikkeitä onkin turvallisuussyistä rajoitettu, on se silti säilyttänyt paljon niitä piirteitä, mistä se koostui lajin syntyaikoina. Judossa keskitytäänkin paljon turvallisuuden säilyttämiseen ja tämän vuoksi harrastus on avoin jopa pienille lapsille. Loukkaantumisen riskit pyritään minimoimaan kieltämällä vaaralliset liikkeet ja harjoittelemalla oikeat taktiikat vastaanottaa erilaisia iskuja, sekä heittoja.