Iaidossa on miekka apuna

Iaido on japanilainen itsepuolustuslaji ja urheilu, jossa korostetaan tarkkaavaisuutta ja kykyä vetää miekka esille nopeasti, vastaamaan yllätyshyökkäykseen.

Iaidoon kuuluu sulavat, hallitut liikkeet, joilla miekka vedetään tupesta, iskevät tai sivaltavat liikkeet, veren pyyhkiminen miekasta ja asettaminen takaisin tuppeen. Iaidon harjoittelevat aloittajat puisilla miekoilla, tai suoraan tylppäreunaisilla miekoilla. Kokeneet harjoittajat käyttävät teräviä miekkoja. Iaidon harjoittajia kutsutaan nimellä iaidoka.

Termi iaido tavattiin ensimmäistä kertaa vuonna 1932 ja se on saanut alkunsa lauseesta ” olla aina valppaana ” tai ” reagoida heti “. Kendossa on siis tärkeää olla henkisesti paikalla tilanteessa ja olla valmistautunut miekkailemaan nopealla reaktiokyvyllä.

Iaido yhdistelee satoja eri miekkailun tyylejä ja se on läheistä sukua japanilaiselle budolle .

Iaidossa tarkastellaan klassisen soturin moraaleja ja rakennetaan henkisesti tasapainoinen mieli. Ihanne persoonana pidetään herkkää, älykästä ja päättäväistä henkilöä. Iaidossa taistellaan yksin yhtä tai useampaa kilpailijaa vastaan ja jokainen liike alkaa ja päättyy miekan vetämiseen, tai palauttamiseen, tupesta. Tarkoituksena on matkia oikeaa taistelua ja pitää samalla miekka jatkuvasti puhtaana ja uutena, eli valmiina uuteen hetkeen Iaidossa harjoitellaan myös tiettyjä kendon liikkeitä ja niissä on samaa tuntua.

IaidoJotta miekkaa, jota kutsutaan kataksi, käytetään oikein, on opeteltava kuinka sitä kannetaan, liikutetaan, pidetään ja heilutetaan. Koska iaidossa käytetään miekkaa, se on lähes aina yksilösuoritusta. Joskus voidaan myös harjoitella useamman miekkailijan kanssa, mutta tämä ei ole yleistä. Koska laji ei ole erityisen kilpailuhenkinen, vaikkakin siinä järjestetään myös kilpailuita, pääpainona on tarkka, kontrolloitu ja saumaton liike, jota kutsutaan myös liikkuvaksi zeniksi. Osat iaidon tyyleistä ja kouluista eivät edes harjoita leikkaavia liikkeitä.

Iaidon historia

Iaido sai alkunsa 1500 – luvun puolessa välissä ja sen perustajana pidetään Hayashizaki Jinsuke Shigenobua. Tähän aikaan lajia harjoittavia kouluja löytyi runsaasti, mutta vain harvat löytyvät enää. Japanin kokiessa poliittisia muutoksia myös itsepuolustuslajit karsivat, eika Iaido ollut poikkeus. Kuitenkin osa iaidoa harjoittavista ryhmistä selvisivät vaikeiden aikojen ohitse ja tämä onkin taustana nykypäivän iaidolle. Japanilainen kendoyhdistys valvoo myös iaidon kehitystä ja harjoittelua nykypäivänä.