Aikido ottaa huomioon vastustajan

Aikido on moderni japanilainen itsepuolustuslaji, jonka kehitti Morihei Ueshiba. Tämä yhdisteli oppimiaan itsepuolustuslajeja, eri filosofioita ja eri uskontojen arvoja. Aikido termi tarkoittaa tapaa yhdistää elämän energia tai harmoniassa olevan sielun tapaa. Aikidon tähtäimenä oli luoda laji jolla henkilö voi puolustaa itseään ja suojella samalla vastustajaa loukkaantumiselta.

Aikido tekniikat koostuvat kääntyvistä ja etenevistä liikkeistä jotka ohjaavat hyökkääjän liikkeen uuteen suuntaan. Siihen kuuluu myös erilaisia lukkoja ja heittoja jolla eri hyökkäyksiä torjutaan.

AikidoAikidolla on paljon yhteistä Daito – ryu Aiki – jujutsu itsepuolustuslajin kanssa, mutta 1920 – luvun loppupuolella ne lähtivät erkanemaan toisistaan. Aikaisemmissa kirjoituksissa aikidoon viitataan nimellä aiki – jujutsu.

Useahiban vanhoilla oppilailla on erilaiset lähestymistavat aikidoon, riippuen siitä milloin he harjoittelivat tämän kanssa. Nykyään aikidoa löytyy ympäri maailman erilaisissa tyyleissä ja niiden tulkinnat vaihtelevat suuresti. Joka tapauksessa kaikissa käytetään alkuperäistä pohjaa tekniikoille ja jokaisessa kannetaan huolta vastustajan puolesta.

Aikidon filosofia ja historiaa

Aikido koostuu terminä kolmesta kanjista

Ai tarkoittaa yhdistymistä, Ki tarkoittaa energiaa, sekä moraalia ja Do tarkoittaa tietä.

Tämän vuoksi aikidoa kuvaillaan tieksi joka yhdistää voimat. Muille itsepuolustuslajeille tyypilliseen tapaan siinä sulaudutaan hyökkääjän liikkeisiin, jotta tämän aikeisiin voidaan puuttua mahdollisimman vahalla vaivalla. Sitä harjoitetaan ymmärtämällä vastustajan aikeet ja rytmi ja löytämällä täydellinen sijoitus, sekä asento, hyökkäyksen torjumiselle.

Aikidon kehitti Morihei Ueshiba ja häneen verrataan vieläkin suurena opettajana. Termi aikido otettiin käyttöön 1900 – luvulla ja tämä laji yhdistelee Ueshiban tietämyksen itsepuolustuslajeista, sekä henkilökohtaisen filosofian koskien universaalia rauhaa ja anteeksiantoa. Jo lajin synnystä asti se on kehittynyt jatkuvasti ja sama kehitys jatkuu vieläkin.

Ueshiba kuului sellaiseen uskonnolliseen ryhmään, jossa tavoiteltiin utopian saamista oman elämän aikana. Tämä vaikutti aikidoon suuresti, keskittyen rakkauden ja ymmärryksen puoliin muita lajeja enemmän. Vieläkin tarkoituksena on tuottaa vastustajalle mahdollisimman vahan vammoja ja kipua.

Aikido levisi japania kauemmas vuonna 1951 Ranskassa, kun sitä esiteltiin judon oppilaille. Myöhemmin laji levisi ympäri maailman ja esimerkiksi Amerikassa se nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 1953, jonka jälkeen laji nousi suureen suosioon.